ŠKOLNÉ - ZUŠ Planá

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ŠKOLNÉ

VÝUKA - OBORY > TANEČNÍ OBOR

Taneční obor je zaměřen na výuku lidového a současného tance, dále na výuku klasické taneční techniky a taneční praxi.
Přípravné studium je určeno dětem 5 – 7 letým.
Délka studia je 1 – 2 roky
.
I.stupeň základního studia je určen pro žáka od 7 do 14 let, délka studia je 7 let.
II.stupeň základního studia je určen žákům od 14 let, délka studia jsou 4 roky
.

Školné
:
Příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním základů vzdělání ve škole (školné) se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru v uplynulém kalendářním roce.
(Vyhláška MŠMT ě.71/2005 Sb. § 8)
Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně
.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky