ŠKOLNÉ - ZUŠ Planá

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ŠKOLNÉ

VÝUKA - OBORY > VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor je zaměřen na: kresbu, malbu, modelování, dekorativní tvorbu,akční a objektovou tvorbu a výtvarnou kulturu.
Přípravná výtvarná výchova je určena pro žáky od 6 do 8 let.
I.stupeň základního studia je určen žákům od 8 do 14 let a
II.stupeň pro žáky od 14 let
Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně.


Školné
:
Příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním základů vzdělání ve škole (školné) se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru v uplynulém kalendářním roce.
(Vyhláška MŠMT ě.71/2005 Sb. § 8)
Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně
.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky