ŠKOLNÉ PRO ROK 2019/2020 - ZUŠ Planá

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ŠKOLNÉ PRO ROK 2019/2020

O ŠKOLE > E-NÁSTĚNKA

Školné pro rok 2019/2020:

Hudební obor :  
- individuální výuka
- měsíčně 350,- Kč , pololetně 1750,-
- skupinová výuka
- měsičně 180,- Kč,  pololetně 900,-
- přípravné studium
- měsíčně 180,- Kč, pololetně 900,-

Výtvarný obor
:
měsíčně -
140 Kč , pololetně 700

Taneční obor
:
měsíčně -
120, pololetně 600

Literárně - dramatický obor
:
měsíčně -
120, pololetně 600

Poznámky:
1. Tyto příspěvky se vztahují i na odloučená pracoviště v Chodové Plané, Svojšíně
, Černošíně a Záchlumí.
2. Výši příspěvku pro žáky, kteří se současně vzdělávají v denní formě studia na střední škole nebo v denní formě studia ve vyšší odborné škole i u studia pro dospělé stanovuje ředitel školy úplatu za vzdělání ve stejné výši.
3. Povinnost zaplatit příspěvek zůstává i v případě, že žák bez udání závažných důvodů přestane školu navštěvovat v průběhu pololetí.
4. Rodiče žáka mohou požádat o vrácení části příspěvku v případě, že žák ze zdravotních důvodů neabsolvoval v průběhu měsíce ani jednu vyučovací hodinu.
5. Školné je nutno zaplatit do 15.
října 1. pololetí a do 15. března 2. pololetí.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky