ŠKOLNÉ - ZUŠ Planá

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ŠKOLNÉ

VÝUKA - OBORY > HUDEBNÍ OBOR

Výuka v hudebním oboru je rozdělena na:
• Přípravné studiu je určeno pro děti 5 – 7 leté
• I.stupeň základního studia pro žáky od 7 let
• II stupeň základního studia pro žáky od 14 let
• Součástí výuky v hudebním oboru je hudební nauka, komorní a souborová hra.


Délka studia je rozdílná v jednotlivých oborech


Školné
:
Příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním základů vzdělání ve škole (školné) se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru v uplynulém kalendářním roce.
(Vyhláška MŠMT ě.71/2005 Sb. § 8)
V hudebním oboru je v měsíční částce školného započítána 1 hodina hudební nauky týdně a podle učebních plánů pro ZUŠ hodina komorní hry nebo hry v souboru.
Výuku 2 žáků v hodině povolují učební plány pouze ve hře na zobcovou flétnu, pěvecké hlasové výchově, ve hře na keyboard a v 1.a 2. ročníku ve hře na kytaru.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky