VZDĚLÁVACÍ OBSAH - ZUŠ Planá

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝUKA - OBORY > TANEČNÍ OBOR

VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU

Taneční obor rozvíjí přirozené pohybové a taneční nadání žáků, využívá a usměrňuje jejich touhu po tanečním pohybu a po jeho prezentaci před publikem. Taneční vzdělávání směřuje ke zvládnutí technického a výrazového provedení pohybu individuální nebo společné choreografii, a to s ohledem na možnosti žáků. Žáci objevují a osvojují si techniku a prvky různých tanečních stylů, čímž získávají všeobecný přehled o vývoji tance a taneční  kultuře. Zvláště ve vyšších ročnících je pak jejich zájem o určitý taneční styl určující pro zaměření dané skupiny žáků (např. na výrazový  tanec, společenský tanec, streetdance).
Výuka v tanečním oboru si klade za cíl podporovat zdravý vývoj motoriky jedince, optimální držení těla a především vede k tvořivé taneční aktivitě, cítění hudby, rozvíjí představivost a souhru v kolektivu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky