VZDĚLÁVACÍ OBSAH - ZUŠ Planá

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝUKA - OBORY > VÝTVARNÝ OBOR

VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU

Výtvarný obor nabízí možnost rozvoje výtvarných schopností a fantazie, vcítění a výtvarné komunikace. Učí žáka vnímat okolní svět a reagovat na něj výtvarnými prostředky. Ve výtvarném oboru prohlubujeme dovednosti v práci s linií, objemem, barevností, prostorového cítění a hledání estetických hodnot v okolním světě. Výuka výtvarného oboru je rozdělena do dvou vzájemně se úzce prolínajících předmětů: Výtvarná  tvorba a Výtvarná kultura.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky