VZDĚLÁVACÍ OBSAH - ZUŠ Planá

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝUKA - OBORY > LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

Literárn
ě-dramatický obor rozvíjí celkovou osobnost pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností (pohybových, hereckých a literárních, jako je např. tvořivé psaní). Rozvíjí umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovnímu projevu.Vzděláním v literárně-dramatickém oboru žáci získávají předpoklady pro úspěšné uplatnění  v běžném životě a v budoucích prezentačních profesích.Žáci ukončují I. a II. stupeň studia literárně-dramatického oboru absolventským veřejným vystoupením.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky