VZDĚLÁVACÍ OBSAH - ZUŠ Planá

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝUKA - OBORY > HUDEBNÍ OBOR

VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace  
i k osobnímu uměleckému sdělení.  Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání,
aktivní interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení si základních  teoretických znalostí.

Vzdělávací obsah hudebního oboru je v ŠVP specifikován v jednotlivých vzdělávacích zaměřeních:

  • Hra na klávesové nástroje

  • Hra na dechové nástroje

  • Hra na strunné nástroje

  • Hra na bicí nástroje

  • Sólový zpěv

  • Hra na akordeon


Na základ
ě těchto vzdělávacích zaměření jsou v ŠVP vytvořeny studijní zaměření rozpracované
do ročníkových výstupů .Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky