Základní umělecká škola Planá

  • summer1
  • summer2
  • summer2
  • summer3

HISTORIE

 

Základní umělecká škola v Plané je jednou ze tří škol bývalého okresu Tachov.
Budova z roku 1908
, ve které ZUŠ sídlí, je v ulici Dukelských hrdinů č. 85 (u autobusového nádraží) a je majetkem Města Planá.

Cílem základní umělecké školy je poskytovat dětem a mládeži základní umělecké vzdělání v jednotlivých v oborech – 
v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém
a kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké.

Základní umělecká škola získává nadané, talentované žáky a připravuje je na studium na středních i vysokých uměleckých školách.

Školu navštěvují žáci z Plané a jejího blízkého okolí. Pro žáky ze vzdálenějších obcí a s komplikovanou dopravní obslužností byla zřízena po dohodě s místními Obecními úřady místa výuky v Chodové Plané, SvojšíněČernošíně a v Záchlumí.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.