Základní umělecká škola Planá

  • maj1
  • maj5

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace  
i k osobnímu uměleckému sdělení.  Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání,
aktivní interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení si základních  teoretických znalostí.


Vzdělávací obsah hudebního oboru je v ŠVP specifikován v jednotlivých vzdělávacích zaměřeních:

Hra na klávesové nástroje

Hra na dechové nástroje

Hra na strunné nástroje

Hra na bicí nástroje

Sólový zpěv

Hra na akordeon


Na základ
ě těchto vzdělávacích zaměření jsou v ŠVP vytvořeny studijní zaměření rozpracované
do ročníkových výstupů .

Copyright © 2020. All Rights Reserved.