Základní umělecká škola Planá

  • maj1
  • maj5

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU

Výtvarný obor nabízí možnost rozvoje výtvarných schopností a fantazie, vcítění a výtvarné komunikace. Učí žáka vnímat okolní svět a reagovat na něj výtvarnými prostředky.

Ve výtvarném oboru prohlubujeme dovednosti v práci s linií, objemem, barevností, prostorového cítění a hledání estetických hodnot v okolním světě.

Výuka výtvarného oboru je rozdělena do dvou vzájemně se úzce prolínajících předmětů: 

Výtvarná  tvorba Výtvarná kultura.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.