Základní umělecká škola Planá

  • maj1
  • maj5

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU

Taneční obor rozvíjí přirozené pohybové a taneční nadání žáků, využívá a usměrňuje jejich touhu po tanečním pohybu a po jeho prezentaci před publikem. Taneční vzdělávání směřuje ke zvládnutí technického a výrazového provedení pohybu individuální nebo společné choreografii, a to s ohledem na možnosti žáků. Žáci objevují a osvojují si techniku a prvky různých tanečních stylů, čímž získávají všeobecný přehled o vývoji tance a taneční  kultuře.

Zvláště ve vyšších ročnících je pak jejich zájem o určitý taneční styl určující pro zaměření dané skupiny žáků

(např. na výrazový  tanec, společenský tanec, streetdance).


Výuka v tanečním oboru si klade za cíl podporovat zdravý vývoj motoriky jedince,

optimální držení těla a především vede k tvořivé taneční aktivitě,

cítění hudby, rozvíjí představivost a souhru v kolektivu.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.