Základní umělecká škola Planá

  • maj1
  • maj5

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

Literárn
ě-dramatický obor rozvíjí celkovou osobnost pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností (pohybových, hereckých a literárních, jako je např. tvořivé psaní).

Rozvíjí umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovnímu projevu. Vzděláním v literárně-dramatickém oboru žáci získávají předpoklady pro úspěšné uplatnění  v běžném životě a v budoucích prezentačních profesích.

Žáci ukončují I. a II. stupeň studia literárně-dramatického oboru absolventským veřejným vystoupením.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.